Pełna księgowość co to jest kto musi się tak rozliczać

Na czym polega leczenie zachowawcze? Leczenie bólu zębów
W jaki sposób przebiega leczenie zachowawcze u dentysty
13 lutego, 2023
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość
Usługi kadrowo płacowe i rozliczanie wynagrodzenia
28 lutego, 2023

Pełna księgowość co to jest kto musi się tak rozliczać

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to metoda dokumentowania wydarzeń finansowych w działalności, która nie tak jak przy prostszych form jak np. podatkowa KPiR oraz ewidencja przychodów ewidencjonuje nieporównywalnie więcej wydarzeń i stanowi pełniejsze opisanie finansów działalności. Obejmuje największą ilość pełną detali informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, za pomocą czego zagwarantowana jest kompletna przejrzystość ksiąg . Przy pełnej księgowości ważne jest, żeby obok dokumentów istotnych w księgowości uproszczonej, archiwizowane były także inne ewidencje. Poprzez nie łatwiej prześledzić np. zmiany w majątku przedsiębiorstwa, rozliczenia z nabywcami i przepływy pieniężne. Aby ułatwić sobie sprawę warto skorzystać z usług takich jak Poltax Toruń księgowość oferowane przez biura księgowe.

Część firm jest zobligowana do posiadania pełnej księgowości. To są zazwyczaj największe i najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa, które pozyskały o wiele większy majątek niż większość jednoosobowych działalności gospodarczych. W polskim prawie istnieją też zasady regulujące, w jakich sytuacjach działalność musi rozpocząć pełną księgowość, a w jakich sytuacjach musi prowadzić księgowość tym sposobem, nawet jeżeli firma dopiero ruszyła. O tym, kiedy należy prowadzić pełną księgowość decydują 3 podstawowe czynniki: kwotowy limit przychodów, charakter firmy i miejsce siedziby w Polsce.

Jakie księgi rachunkowe należy prowadzić w pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, jakie trzeba prowadzić w pełnej księgowości, zapewniają możliwość szerszego spojrzenia na firmę, ponieważ pokazują sytuację finansową, pasywa, aktywa, a także zapotrzebowania działalności. Na bazie ewidencjonowanych danych zdolnie da się robić prognozy finansowe, które mogą wspomóc w dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Kluczowe księgi w pełnej księgowości to: dziennik, księga główna i pomocnicza księga, zestawienia sald kont i obrotów, a oprócz tego wykaz aktywów i pasywów, inaczej inwentarz. Ponadto przedsiębiorca powinien systematycznie przygotowywać finansowe sprawozdania takie jak bilans czy rachunek zysków i strat.

Dlatego znaczna większość przedsiębiorców z marszu wybiera zatrudnienie księgowej lub wynajęcie biura rachunkowego, w celu prowadzenia pełnej księgowości. Bez doświadczenia oraz stosownej wiedzy rozliczanie pełnej księgowości jest niewykonalne. Dlatego Poltax Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

Kiedy pełna księgowość jest wymagana?

Głównym czynnikiem jest limit kwotowy z przychodu, ponieważ dotyczy on każdy rodzaj działalności bez względu na jej charakter Pełną księgowość trzeba zacząć prowadzić, jeżeli podczas roku przedsiębiorstwo osiągnie przychody albo ich wysokość okaże się większa niż 2 000 000 euro w złotówkach. Przeliczenie kwoty należy wykonać na podstawie kursu średniego walut ogłoszonego 1 dnia roboczego w październiku wcześniejszego roku przez Narodowy Bank Polski. W chwili przekroczenia limitu przedsiębiorstwo zaczyna ewidencję pełnej księgowości na początku następującego roku obrotowego.

Są również takie typy działalności gospodarczej, jakie odgórnie muszą prowadzić pełną księgowość nie patrząc na przychody.

To są tego rodzaju działalności jak:

  • spółki partnerskie i handlowe;
  • jednostki funkcjonujące na podstawie prawa bankowego, przepisów dotyczących papierów wartościowych, przepisów o funduszach inwestycyjnych i wielu przepisów powiązanych z pracą o charakterze bankowym;
  • samorządy, gminy, powiaty, województwa i ich związki;
  • zakłady i jednostki budżetowe, również celowe fundusze;
  • jednostki działające dzięki otrzymanym dotacjom i subwencjom.

Co więcej pełną księgowość muszą rozliczać osoby i oddziały zagraniczne oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jeżeli dotąd przedsiębiorca tworzył działalność w formie, która nie była zobligowana do posiadania pełnej księgowości, ale zdecyduje przekształcić formę na inną, jaka tego wymaga, również będzie zobligowany do zmiany prowadzenia księgowości na pełną.

Czy są zalety i wady ewidencjonowania pełnej księgowości

Poltax Biuro rachunkowe Toruń potrafi wydzielić parę zalet prowadzenia pełnej księgowości. Dzięki głębiej prowadzonej ewidencji zagwarantowana jest lepsza dbałość o detale, co umożliwia szersze analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Tak można precyzyjniej planować kolejne kroki przedsiębiorstwa, jakie faktycznie przełożą się na zyski. Ponadto pełna księgowość zapewnia pełną przejrzystość, a im większa przejrzystość przedsiębiorstwa tym lepsze szanse na budowanie zaufania do przedsiębiorstwa oraz owocnej współpracy z kolejnym klientem.

Z kolei jako wadę pełnej księgowości można uznać przede wszystkim ilość pracy, co należy dodać, żeby prawidłowo prowadzić pełną księgowość i odnajdywanie się we wszelkich, z reguły trudnych do zrozumienia zasadach i przepisach. Prowadzenie pełnej księgowości bez księgowej z wieloletnim stażem prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest niewykonalne, a to natomiast wiąże się z dodatkowym kosztem. W wielu przypadkach znalezienie do współpracy biura rachunkowego jest o wiele korzystniejsze, a także tańsze, niż zatrudnianie księgowego albo pełnego sztabu księgowego na etat.

Biuro rachunkowe Toruń Poltax jest pełne fachowców, jacy mogą popisać się umiejętnościami w branży oraz wieloletnim doświadczeniem.

Komentarze są wyłączone.