Usługi kadrowo płacowe i rozliczanie wynagrodzenia

Pełna księgowość w biurze rachunkowym
Pełna księgowość co to jest kto musi się tak rozliczać
16 lutego, 2023
etykieciarki nowoczesne maszyny etykietujące na linii produkcyjnej
Etykieciarki czyli maszyny etykietujące
1 marca, 2023

Usługi kadrowo płacowe i rozliczanie wynagrodzenia

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Obsługa kadrowa oraz naliczanie wynagrodzeń oferowane przez biuro rachunkowe skierowane są do głównie tych działalności, które posiadają pracowników. W ogólnym pojęciu to są wszystkie działania związane z zatrudnieniem oraz ludzkimi zasobami w działalności, stosujące przepisy prawa pracy oraz ustawy o ZUS. Nie ma tu znaczenia, czy przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę, zlecenie albo umowę o dzieło. Jeżeli w przedsiębiorstwie są zatrudniani pracownicy, usługi kadr i płac to rzecz konieczna, by działalność dobrze się rozliczała. Usługi kadrowe skupiają się na dokumentacji pracowniczej, aby wszystko było zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Jeśli jest taka potrzeba biura rachunkowe czasami kontaktują się z Państwową Inspekcją Pracy, gdy przepisy są zawiłe albo błędnie interpretowane. Z kolei naliczanie wynagrodzeń, czyli obsługa płac skupia się na wykonywaniu list płac i wyliczaniu kwot wynagrodzeń. Potrzebna jest tu także umiejętność sporządzania podatkowej dokumentacji i wiedza w obszarze przeliczania składek.

Zazwyczaj działalności korzystają z usług kadrowo płacowych wykonywanych przez biura rachunkowe, żeby nie przejmować się tym samodzielnie. Poprawne rozliczanie kadr i płac oraz tworzenie dokumentacji wymaga wiedzy na temat przepisów, dlatego lepiej jest zaufać profesjonalnej księgowej.

Jakiego rodzaju działania należą do usługi kadrowo-płacowej?

Obsługa kadr i płac to obszar mocno rozwinięty. Księgowa, która zajmuje się kadrami i płacami, z reguły dodatkowo szkoli się w tym kierunku. Celem biura rachunkowego jest pilnowanie, aby wszystkie sprawy kadrowe prowadzone były w sposób rzetelny oraz zgodny z przepisami. Od momentu zatrudnienia pracownika, do chwili, gdy opuści firmę, Toruń biuro rachunkowe opiekuje się związanymi z nim sprawami.

Najczęściej oferowane usługi z zakresu kadr i płac obejmują:

Przygotowanie umów o pracę, zlecenia lub umów o dzieło – pracownik, co jest zatrudniony legalnie, zgodnie z prawem, musi podpisać z pracodawcą umowę. W zależności od charakteru wykonywanej pracy i porozumienia między pracownikiem, a pracodawcą wybierany jest konkretny typ umowy. Rolą księgowej jest stworzenie odpowiedniej umowy, zgodnie z ustaleniami między stronami oraz w oparciu o właściwe wymogi prawne.

Kompletowanie akt osobowych pracownika – każde przedsiębiorstwo, które ma pracowników, ma obowiązek zbierać osobowe akta pracownika. Do tych akt należą różnego rodzaju dokumenty takie jak umowy , aneksy do umów, świadectwa pracy i inne. Poltax Biuro rachunkowe Toruń dba o to, żeby wszystkie te akta dla każdego pracownika były kompletne.

Wyliczenia z ZUS, tworzenie oraz przesyłanie deklaracji do ZUS – każda firma musi rozliczać się z ZUS, a ta, która posiada pracowników musi również rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub Fundusz Pracy. Poprzez te rozliczenia, właściciel firmy orientuje się, jak wysokie składki ma obowiązek wpłacić za siebie oraz zatrudnionych pracowników. Oprócz tych wyliczeń zazwyczaj biuro rachunkowe przygotowuje potrzebne deklaracje oraz przekazuje je do ZUS.

Sporządzanie świadectwa pracy – ten dokument z reguły sporządzany jest w momencie, kiedy pracownik odchodzi z firmy. Obowiązkiem jest wydanie takiego dokumentu pracownikowi. Świadectwo pracy zawiera różne informacje jak np. czas zatrudnienia w firmie, informacje o urlopie, a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Sporządzanie listy płac, naliczanie kwoty wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń to nie tylko obliczanie wysokości wypłaty pracowników. Co miesiąc księgowa tworzy też listę płac , jaka obejmuje obszerniejsze dane . Taka lista płac jest dokumentem pokazującym wynagrodzenie brutto i netto, opisuje kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, chorobowe oraz Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń dodaje także dane o urlopach nieobecnościach spowodowanych chorobą. Lista płac oraz wyliczanie wynagrodzeń wiąże się także z naliczaniem zaliczek na dochodowy podatek. Przy wyliczaniu wynagrodzeń ważna jest terminowość. Dzień wypłaty jest ustalany umownie, ale zazwyczaj następuje nie później niż dziesiątego dnia kolejnego miesiąca. By pracownicy uzyskali wypłatę, księgowa musi wystarczająco szybko stworzyć niezbędne listy oraz wykonać rozliczenia.

Czy warto przekazać sprawy kadrowo płacowe księgowej?

Ilość przepisów i zasad, jakie są aktualne w księgowości dla dużej grupy właścicieli firm już jest powodem, dlaczego warto wybrać usługi rachunkowe Toruń. Wyliczanie wynagrodzenia i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, też jest dość trudne, patrząc na to, że księgowa zwykle musi mieć odpowiednie przeszkolenie, aby móc wykonywać obowiązki wobec pracowników. Oddając obsługę kadrowo płacową do biura rachunkowego, właściciel przedsiębiorstwa zaoszczędzi nerwy i otrzyma pewność, że usługę wykona właściwa osoba. Biuro rachunkowe wykorzystuje umiejętności, by wszystko było wykonywane prawidłowo i na czas, żeby klienci unikali stresu. Należy tylko nawiązać współpracę z księgową z doświadczeniem.

Poltax Toruń księgowość

Komentarze są wyłączone.