Zakładamy firmę – wybieramy formę opodatkowania

Dekoracje weselne - swietlne kwiatowe balonowe - dekorowanie sal kosciolow samochodow
Dekoracje weselne ze światła i balonów
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja laserowa
29 sierpnia, 2019

Zakładamy firmę – wybieramy formę opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest też zbliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a dobór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok podczas zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% – kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też zachowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany z głową.

Poltax Toruń – usługi

Komentarze są wyłączone.