Cysterny do przewozu paliwa

Usługi ogrodnicze Toruń - Projektowanie ogrodów Toruń - Ogrody Toruń - Firma ogrodnicza Toruń - Zakładanie ogrodów Toruń
Profesjonalne usługi ogrodnicze
11 stycznia, 2017
Agencja interaktywna - Pozycjonowanie stron - Reklama w Internecie - Kampanie reklamowe w Internecie - Reklamy Adwords
Nowoczesna reklama w internecie
12 stycznia, 2017

Samochodowy dowóz paliw to najpowszechniejszy system doprowadzania tego rodzaju materiału obszernemu gronu konsumentów. Zasady transportu paliwa są ściśle sformułowane w prawie polskim, europejskim jak i zagranicznym. Z uwagi na poziom trudności i wysokie niebezpieczeństwo, są to niezwykle złożone regulacje. Dokumenty regulują między innymi warunki techniczne pojazdów wykorzystywanych do przewozu ładunków niebezpiecznych, okoliczności dotyczące transportu, oznakowanie takich samochodów, typy materiałów niebezpiecznych i reguły ich kontroli. Przedmiot tak obszernego zdefiniowania tematu jest jasny – likwidacja lub zminimalizowanie zagrożenia związanego z transportem, a także obniżenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku.

Przeważnie paliwo dostarcza się w specjalnie zbudowanych cysternach. Autocysterny muszą spełniać niezwykle rygorystyczne kryteria mechaniczne, aby przewożone w nich surowce były ściśle zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Prowadzenie takich pojazdów nie jest proste i w tej kwestii niezwykle istotne są kwalifikacje prowadzącego, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W niniejszym artykule postaramy się starannie scharakteryzować rodzaje cystern paliwowych. Jeśli jesteś początkującym kierowcą, te dane będą idealnym uzupełnieniem Twoich umiejętności.

Podstawowe rodzaje cystern paliwowych

Cysterny na paliwo odróżniają się głównie konstrukcją, wyposażeniem i opcjami wykorzystania. Występuje kilka standardowych modeli:

 • cysterny stałe mogą pomieścić więcej niż 1000 litrów towarów płynnych. Ten rodzaj jest na stałe połączony z samochodem lub stanowi nieodłączną część jego ramy.
 • cysterny ruchome – kubatura takich cystern jest wyższa aniżeli 450 litrów. Cechują się multimodalnością, co znaczy, że mogą być w łatwy sposób „przymocowywane” do innych samochodów ciężarowych.
 • cysterna – jest to urządzenie samochodowe pasujące do definicji kontenera, które łączy zasobnik wraz z oprzyrządowaniem ułatwiającym przeniesienie kontenera-cysterny bez dużej zmiany jego orientacji na płaszczyźnie
 • cysterny odejmowalne – są to urządzenia inne niż cysterny trwałe, przenośnie i kontenery o pojemności większej niż 450 litrów, które są przeznaczone do transportu materiałów wraz z ich wyładunkiem. Takie cysterny umieszcza się na naczepach samochodów a ich odczepianie wykonalne jest po opróżnieniu substancji.

Wyposażenie cysterny paliwowej

Zaopatrzenie jakiejkolwiek cysterny zostało szczegółowo określone w takich aktach prawnych jak Umowa ADR, Zarządzenie Ministra Komunikacji drogowej w sprawie wymogów technicznych nadzoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w kwestii systemu weryfikowania uprawnień wymaganych przy obsłudze i ochronie urządzeń mechanicznych. W każdej cysternie powinny się znaleźć takie podzespoły jak:

 • zawory denne – zainstalowane wewnątrz kontenera lub w kołnierzu dołączonym. Stanowią główne zamknięcie w cysternach. Zawory poruszane są odgórnie lub oddolnie.
 • zewnętrzne zawory zamykające – umieszczone u schyłku każdego kanału rurowego spustowego. Są zamknięciem początkowym dla cystern które mają w 3 części kodu literę A, oraz następnym zamknięciem dla cystern kryjących w 3 części kodu literę B.
 • zaślepki kołnierzowe – są montowane na końcach przewodów rurowych. Powinny być dość hermetyczne, aby zatrzymać pojemność cysterny.
 • przyłącza do rozładunku – te produkty powinny być wyposażone w awaryjne złącze do rozłączania nalewu. Co więcej powinny być wyposażone w tabliczkę zrobioną z surowca wytrzymałego na rdze, obejmującą dane o nazwie producenta, numerze jednostki, dacie produkcji i obecnego przeglądu mechanicznego, jak i wysokości ciśnienia próbnego. Każde przyłącze powinno gwarantować hermetyczność połączenia, przy jednoczesnym uniemożliwieniu samoczynnego otwarcia.
 • zawory bezpieczeństwa – są to sprężynowe wentyle bezpieczeństwa . Powinny być odblokowywane automatycznie pod ciśnieniem obejmującym między 0,9 i 1,0 wartości ciśnienia próbnego urządzenia.
 • urządzenia wentylacyjne – ich celem jest zachowanie ciśnienia wewnątrz urządzenia na poziomie ciśnienia zewnętrznego.
 • falochrony i przegrody – te akcesoria powinny być kopulaste o wielkości wgłębienia nie mniejszej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów musi obejmować nie mniej niż 70% profilu cysterny. Falochrony i przegrody są składnikami równoważącymi zbiornik.
 • izolacja termiczna – ochrania transportowany towar przed wychłodzeniem, lub też podgrzaniem w zależności od rodzaju transportowanego ładunku. Izolacja może stanowić osłonę przeciwsłoneczną, jak i kompletną osłonę pojemnika.

Nowe cysterny paliwowe to scalenie bezpiecznej budowy i niezawodnych materiałów. Wysokiej jakości składniki zaopatrzenia zapewniają komfortową obsługę. Na dzień dzisiejszy z całkowitą śmiałością możemy Wam zarekomendować cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Firma ta może pochwalić się najnowszym modelem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najlżejszej w Europie, cysterny o przekroju eliptycznym, który zdobył aprobatę w branży transportowej. Firma Bioeco Holding zapewnia nie tylko różnorodny asortyment nowoczesnych cystern, lecz również dobre warunki inwestycyjne.

Kup najlepszą cysternę na rynku. Wejdź na stronę i porównaj różne modele: cysterny paliwowe

Komentarze są wyłączone.