Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany i jakie są jego przywileje

Projektowanie ogrodów Toruń - nawadniae ogrodu - firma ogrodnicza
Instalacje automatycznego podlewania trawników
27 sierpnia, 2020
Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany i jakie ma uprawnienia
28 sierpnia, 2020

Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany i jakie są jego przywileje

Jak wynika z przepisów ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, służące w formacjach ratownictwa zdrowia, życia albo ludzkiego mienia. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą również pojazdy, które wykorzystują oddziały bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według tego pojazdami uprzywilejowanymi są dla przykładu karetki , wozy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Pojazd uprzywilejowany w akcji bezwzględnie powinien ogłosić swoją obecność w ruchu drogowym, tak żeby inni uczestnicy ruchu mogli na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają przywileje, jakie mogą zastosować jedynie w pewnych sytuacjach. W zwyczajnych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów i zasad, tak jak inni kierowcy. Wyłącznie w sytuacjach, kiedy pojazd uprzywilejowany został wezwany, by zachować bezpieczeństwo lub uczestniczy akcji ratowania zdrowia, życia mienia ludzkiego czy jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo skorzystać ze swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość nieprzestrzegania zasad ruchu oraz poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, wjechać pod prąd i stawać w przestrzeniach zabronionych.

Zastrzeżeniem jest sygnalizowanie uczestnictwa w ruchu sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy zapalonych światłach mijania czy światłach drogowych. Sygnał dźwiękowy nie jest potrzebny w trakcie postoju pojazdu, ale bez względu na sytuację konieczne jest zachowanie wyjątkowej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi bezwarunkowo słuchać poleceń upoważnionej osoby do kontroli i kierownictwa ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Jak postępować podczas przejazdu pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy czy piesi muszą przestrzegać szczególnego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie zjechać z drogi, torując szybką oraz bezpieczną drogę . W takim przypadku dopuszczalny jest zjazd na pobocze lub pas zieleni czy postój na przystanlu autobusowym lub zatoce. Z reguły kierowcy zjeżdżają do najbliższej krawędzi jezdni. Bywają sytuacje, kiedy nie należy się zatrzymywać, żeby nie ograniczać ani nie powodować niespodziewanego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno motocykliści, kierowcy oraz pojazdy uprzywilejowane muszą bardzo ostrożnie poruszać się na skrzyżowaniu, zwłaszcza że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim pojawić pomimo światła czerwonego. Dodatkowo piesi również muszą uznać pierwszeństwo radiowozu, karetki czy wozu strażackiego. Całkowicie zabronione jest wbieganie na pasy, również mając zielone światło. Osoby, które już weszły na pasy, muszą jak najszybciej z nich zejść. Należy wiedzieć o tych zasadach, ponieważ ignorowanie ich grozi wysokim mandatem.

Czy da się wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wzbudza wiele wątpliwości wśród kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, radiowozu, wozu strażackiego czy innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, gdy uczestniczą w akcji ratowniczej czy powiązanej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wówczas powinnością wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Co robić, gdy pojazd uprzywilejowany znajdzie się na drodze, jednak nie będzie wykazywał swojego pośpiechu?

W obszarze zabudowanym niezależnie od położenia  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez znaczenia, czy pojazd wydaje sygnały świetlne i dźwiękowe czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Tylko poza terenem zamieszkałym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeżeli nie biorą udziału w akcji. Podczas manewru wymijania powinno się zachować szczególną ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny w każdej chwili, a gdy tak się stanie i tak należy zapewnić mu bezpieczny przejazd. W obecności pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje przywileje, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, zawsze może zdarzyć się kolizja z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie zaważa na tym, że to drugi kierowca od razu ponosi winę za spowodowanie wypadku. Taką sytuację osądza się osobno, żeby powiedzieć, jaka ze stron nie utrzymała wymaganej ostrożności oraz spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego również może być uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie zachował koniecznych wytycznych. Sprawdzane są takie aspekty, jak odpowiednia sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do dostrzeżenia pojazdu uprzywilejowanego oraz właściwej reakcji. Znaczenie ma również ogólny przebieg sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.