Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony
Pojazdy uprzywilejowane zezwolenia
14 lutego, 2017
Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek
Kursy dla kierowców-konwojentów
21 lutego, 2017

Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System gospodarczy dla osób z dysfunkcjami nadal nie jest atrakcyjny. Zazwyczaj właściciele firm, którzy mają opcję zatrudnienia podwładnego zdrowego oraz „chorego”, wyłonią tego pierwszego. Nawet w takiej sytuacji, kiedy ten drugi posiada skromniejsze umiejętności, m in. niezadowalające wykształcenie bądź brak doświadczenia. Taka postać rzeczy niekorzystnie „odciska się” na osobach, które posiadają rozlicznego typu dysfunkcje. W rezultacie wcale nie pragną iść do pracy, „żyją” z samej renty oraz są nieuchronnie „spychane” na margines. W Polsce „indywidualność” cały czas wiąże się z czymś niedobrym, dziwacznym, kontrowersyjnym. A tymczasem osoby np. niewidome, jednomyślnie z prawem, nigdy nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku zewnętrznego sektora pracy. Czy istnieje dla takich jednostek jakieś rozwiązanie? Gdzie powinny podążyć po radę? Czy funkcjonują jakiekolwiek realne formy ich mobilizacji?

Jakie są działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Pewną z dróg aktywizacji osób niepełnosprawnych jest rekrutowanie wspomagane. Wspomniana idea ma swoje źródło w Ameryce w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją wdrażać zaledwie w 2001 roku. Dzisiaj sporo organizacji pożytku publicznego przyjmuje taką strategię pomocy w nawiązaniu do osób z dolegliwościami. Na czym ona naprawdę opiera się? Trener pracy i konsultant w zakresie zatrudniania wyszukują przyszłego pracownika oraz właściciela. Znaczące są tu umiejętności spodziewanego podwładnego, warunki, które musi koniecznie zapewnić chlebodawca, zakres obowiązków, wielkość pensji i ilość godzin. W następnej kolejności osoba niepełnosprawna realizuje przydatne badania lekarskie oraz kurs BHP (są one przygotowywane przez pracodawcę). Trener pracy absolutnie nie ma wyłącznie wybrać terenu, w jakim będzie ona działać, lecz ponadto przygotować innych pracobiorców wybranej instytucji na powitanie nowego. W dodatku informować jak wygląda dojazd do korporacji i ułatwić mu start w nieznanym gronie. Celem trenera pracy jest też usuwanie pojawiających się kłopotów pomiędzy zleceniodawcą a zatrudnionym.

Kolejnym sposobem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które mają specjalne prawa. W nadzwyczajny sposób podchodzą do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną, inaczej: zapewniają im odpowiednie realia podjęcia pracy (zawsze dostosowane do typu oraz stopnia niepełnosprawności), profilaktykę lekarską oraz terapeutyczną. Wymienionym przedsiębiorstwom przypadają „pierwszeństwo” podatkowe, bonifikaty oraz dofinansowanie (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozmaite organizacje pozarządowe asystujące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kooperują z ZPCh. Ćwiczą swoich podopiecznych styczności z przełożonym, dostosowywania się do innej sytuacji w codziennym funkcjonowaniu i samodzielności.

Powinniśmy nadmienić jeszcze o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których protegowani organizacji pozarządowych mają sposobność kontynuować swoje atuty i hobby. W pewnych organizacjach pożytku publicznego działa przynajmniej kilka wzorów takich pracowni, m in. pracownia aktywności twórczej, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia rozwijania umiejętności społecznych bądź pracownia rehabilitacji ruchowej.

W jaki sposób prócz tego osoby z grupą inwalidzką mogą wypatrywać pomocy?

W jakichkolwiek miejscach, gdzie otwierane są zajęcia, staże, treningi, warsztaty, konsultacja prawnicza i terapeutyczna. Wielokrotnie organizacje pozarządowe zajmują się mobilizacją z orzeczeniem w owym zakresie. Są najdoskonalszym miejscem, gdzie owe osoby mają szansę polepszać swoje kwalifikacje, pozyskiwać wiedzę, przyzwyczajać się współegzystować z resztą ludzi oraz otrzymać pomoc w odszukaniu porządnej pracy. Na przykład w dziale ćwiczeń niepełnosprawni mają szanse współuczestniczyć w: lekcjach komputerowych, zawodowych, „na odległość”, umiejętności grupowych oraz prawnych. Zajęcia z doradcą w obszarze drogi zawodowej mają na celu wspomaganie osoby z stopniem niepełnosprawności w zakresie wyboru drogi zawodowej, zmianie zawodu, doborze warsztatów, tworzenia materiałów dla pracodawcy bądź w dobrym znajdowaniu ogłoszeń. Niesłychanie ważne jest ponadto to, że organizacje i pozostałe zbieżne formy publiczne, mogą otrzymać 1% podatku od lokalnych wyborców. Wszystkie pozyskane fundusze są wydawane wyłącznie na pomoc osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Należałoby wyeksponować to, iż w RP jest coraz większa świadomość, że za sprawą wspomnianego detalu można rzeczywiście kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to dodatkowa opcja, z której mają sposobność skorzystać osoby np z dysfunkcją słuchu. Chodzi tutaj bynajmniej nie tylko o organizacje pożytku publicznego, ale wielorakie inne instytucje zewnętrzne. Głównie interesują się umawianiem z pracodawcami zdrowych osób, a jeśli mają sposobność posiadają oferty szczególne. Chodzi tutaj o takie oferty pracy dla niepełnosprawnych, jakie są przystosowane do ich możliwości. Jeżeli chcesz otrzymać więcej wytycznych na opisany temat, wejdź w ten odnośnik – Fundacja zatrudniająca osoby niepełnosprawne

Komentarze są wyłączone.