Doświadczony adwokat w dochodzeniu odszkodowań

Wybór systemu grzewczego - Kotły gazowe Toruń - Pompy ciepła Toruń - Piece na ekogroszek Toruń - Urządzenia grzewcze Toruń
Najlepsze instalacje grzewcze
27 stycznia, 2017
Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Przydatne szkolenie z jazdy defensywnej
30 stycznia, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie mnóstwo osób zostaje poszkodowanych w rezultacie różnych wydarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz więcej wspomina się również o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako wyspecjalizowani adwokaci mamy obowiązek zaprezentować Wam istotne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta lektura podwyższy Waszą wiedzę i rozproszy wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pomimo, że w literaturze jurydycznej nie zostało całkowicie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to sprzeczne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zarażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd lekarski może być wywołany przez niewłaściwą diagnozę, jeśli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo spowolniła stosowne leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, rozbieżne z obowiązującą wiedzą medyczną leczenie i wykonanie zabiegu chirurgicznego, w rezultacie którego powstała określona szkoda, jak i wykorzystanie produktu leczniczego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być nieefektywny i nieodpowiedni dla poszczególnego chorego. W tym miejscu odznacza się trzy podstawowe typy błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od incydentu, który spowodował powstanie określonej straty. Wypadek komunikacyjny definiowany jest jako wydarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (silnikowy lub bez takiego silnika) oraz którego efektem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą uczestniczyć także rowerzyści, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najaktualniejszą podstawą kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać formę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Całokształt strat, które powstały w wyniku incydentu, brany jest pod uwagę podczas analizy wartości zadośćuczynienia. Niemniej zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na wypłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który analizuje wymiar szkód. Opracowany przez niego protokół jest podstawą decyzji wydawanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Powstała w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek w pracy jako gwałtowne zdarzenie spowodowane przesłanką materialną powodujące uraz bądź śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego zwykłych funkcji albo rozporządzeń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego aktywności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w momencie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji przełożonego w trasie między miejscem funkcjonowania pracodawcy, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze umowy.

Najistotniejszym fragmentem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy oznacza wartość, która wystąpiła bez względu na osobę pracownika. Za przyczyny niezależne przyjmuje się między innymi funkcjonowanie maszynerii, energii energetycznej, surowców chemicznych i potęgi natury. Ponadto wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z zaniedbaniem pozostałych osób, które ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie środowiska pracy lub niebezpiecznych towarów. Wypadek przy pracy inicjuje całą, skomplikowaną machinę procedur. Poszkodowany w incydencie w miejscu pracy ma sposobność otrzymywania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach powszechnych, może on żądać restytucji doznanej straty od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jeden z wyszczególnionych tutaj przypadków może być uciążliwe dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godne zadośćuczynienie dobrze jest jest się postarać, chociażby przez wzgląd na to, że otrzymane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas prawnicy zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w obszarze dochodzenia sprawiedliwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z pasją zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj natychmiastową pomoc. Adwokaci Toruń

Komentarze są wyłączone.