Czym zajmuje się notariusz?

Depilacja laserowa Trwałe usuwanie owłosienia Laser Palomar Vectus
Nowoczesne sposoby usuwania nadmiernego owłosienia
20 marca, 2017
Rozwody i separacje Adwokat Toruń Rozwody Toruń Dobry prawnik
Adwokat – rozwody, alimenty, orzeczenie winy
22 marca, 2017

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz to zawód wymagający dokładności i ogromnej znajomości prawa. Podstawowym zadaniem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, jak i przeciwdziałanie występowaniu konfliktów na tle przeróżnych działań między ludźmi. Notariusz stoi zatem na czele litery prawa, zabiegając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz obok tak podstawowych zadań jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak chociażby przetrzymywanie pieniędzy. Większość z nas zapewne uważa, że kancelaria notarialna to biuro z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którym przesiaduje doświadczona Pani Notariusz. Dziś taki wizerunek biura notarialnego jest już rzadko spotykany, bowiem co raz większa liczba notariuszy dokonuje czynności notarialnych na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Faktycznie, notariusze to bardzo praktyczni urzędnicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak dla przykładu nabycie domu.

W dalszej części tekstu otrzymasz informacje o tym jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz określany był regentem. Osoba ta miała kompetencje do pełnienia władzy za króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Niewątpliwie dzisiaj notariusze zajmują się czymś kompletnie innym, lecz pewna grupa ich działań jest bezpośrednio związana z działalnością państwa. Chociażby sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących własność danej działki.

Co należy uczynić, aby zostać pełnoprawnym notariuszem. Jest to stosunkowo skomplikowany proces, aczkolwiek co rocznie wiele osób uzyskuje nominację na to stanowisko. Każdy kto marzy o tym by stać się urzędnikiem notarialnym powinien na początku ukończyć studia prawnicze. Następnym wymogiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i kończy się pisemnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po ukończonej aplikacji, określona osoba zostaje powołana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak wielu wskazuje, urzędnikami publicznymi. Korzystają jednak z szeregu uprawnień publicznych, między innymi z wyjątkowej ochrony podmiotowej. Każdy aspekt działalności notariusza jest opisany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaznaczyć, że zarobki notariusza są ustalone przez państwo. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już nadmieniliśmy praca notariusza jest ściśle wyszczególniona w akcie prawnym prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie jest w stanie realizować innych funkcji, niż te uregulowane w rzeczonej ustawie. Katalog zadań notariusza jest ścisły, więc łatwo jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto szczegółowa lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument formalny, który może być opracowany tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, ponieważ deklaruje oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie pewnych czynności prawnych. Poszczególne uchwały zastrzegają formę aktu notarialnego dla ważności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na skopiowanych wersjach jednego dokumentu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na oddaniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej konsekwencje prawne. To zadanie sprawdza się podczas rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu uprawomocnia zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest zatrudniany do spisania protokołu walnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest czynnością, którą sporządza notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Pretekstem do protestu może być nieprzyjęcie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz chroni nie tylko papiery prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy wskazane w szczegółowych aktach prawa.
  • Sporządzanie wypisów dokumentów – wypis jest generalnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w ten sposób deklaruje, że kopia dokumentu jest tożsama z jego oryginałem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na żądanie strony jest upoważniony do stworzenia określonego aktu prawnego.

Jak na pewno zauważyliście działalność notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od niego zależy pomyślne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Ma na swoich barkach sporą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego pracy jest w głównej mierze zapobieganie sporom prawnym.

Oprócz wyżej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych drobniejszych działań wskazanych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który sumiennie podchodzi do swojej działalności i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj znajdziesz najbardziej kluczowe informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.