Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności i sumienności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się wykroczenia, które mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia na tle seksualnym, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są wynikiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie konieczny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć konkretne czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i kryteriami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również starają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.adwokat-torun.pl

Komentarze są wyłączone.