Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy na imprezy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament

Sporządzenie testamentu ma na celu oddanie osiągniętego majątku po śmierci. Testament jest dokumentem, w którym wskazuje się te osoby, które dostaną spadek. By był on pełnomocny musi realizować kilka warunków uwzględnionych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba planująca sporządzić testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz sporządzić go samodzielnie przy absolutnej świadomości czynu. Testament ma moc jedynie w dniu otwarcia spadku, tj. po śmierci testatora. Przed tym przekazanie majątku na podstawie testamentu jest niewykonalne. Według prawa testator ma prawo zapisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy spełniać wskazane przez prawo warunki.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą spadkodawca musi zapisać pełen dokument własnoręcznie oraz opatrzyć go datą i podpisem. Tak samo niezbędne jest, by z zapisu dokładnie wynikało, jakim osobom przekazany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W takiej formie niedopuszczalny jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje zwykle w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność dokumentu. Testamenty własnoręczne są najczęściej podważane, kiedy dochodzi do konfliktów wśród spadkobierców. Sporządzenie testamentu u notariusza daje gwarancję, że testament będzie zgodny z wymogami . Sporządza się go w obecności dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz składają podpisy poświadczające zapisanie dokumentu. Dodatkowym poświadczeniem jest także protokół spisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Tyczy się to sytuacji szczególnych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. W tej formie testament może zostać przekazany w równoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać spisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament okaże się nieważny jeżeli testator sporządzi go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie oraz z w własnej woli. Co więcej testament określa wolę jednej osoby, więc nie może zostać spisany np. wspólnie przez małżonków.

Sporządzenie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz powinien nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko podejrzewa, że testator oświadcza wolę zmuszony albo nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma co do tego wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny według prawa oraz ważny, znajdujemy także inne zyski wynikające ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki pomocy notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno sprawiać trudności, a do tego jego zapisy będą czytelne oraz nie wzbudzą wątpliwości co do woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w przypadku konfliktów pomiędzy spadkobiercami oraz innymi osobami, które nie będą uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszystkie dokumenty spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeżeli odpis się zniszczy albo zaginie, bez problemu można odebrać kolejny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza umożliwia także umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba w ogóle spisała testament jest ukryta do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga zlokalizować miejsce przechowywania testamentu, a sam wpis jest darmowy, dobrowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, by w momencie otwarcia spadku ten konkretny przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis zostanie unieważniony.

Jak odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem jest ten spisany jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W nowym dokumencie przygotowanym u notariusza, zaznacza się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament zostać odwołany w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.